Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - T7 Giờ hành chính

Xoài
-34%

Xoài

99,000đ
150,000đ
Việt quất
-12%

Việt quất

399,000đ
455,000đ
Táo đỏ Mỹ
-34%

Táo đỏ Mỹ

99,000đ
150,000đ
Măng cụt
-20%

Măng cụt

80,000đ
100,000đ
Mâm xôi
-16%

Mâm xôi

299,000đ
355,000đ
Dâu tây
-38%

Dâu tây

199,000đ
320,000đ
Cà chua
-30%

Cà chua

35,000đ
50,000đ
Xoài
-34%

Xoài

99,000đ
150,000đ
Mua ngay
Việt quất
-12%

Việt quất

399,000đ
455,000đ
Mua ngay
Táo đỏ Mỹ
-34%

Táo đỏ Mỹ

99,000đ
150,000đ
Mua ngay
Măng cụt
-20%

Măng cụt

80,000đ
100,000đ
Mua ngay
Mâm xôi
-16%

Mâm xôi

299,000đ
355,000đ
Mua ngay
Dâu tây
-38%

Dâu tây

199,000đ
320,000đ
Mua ngay
Cà chua
-30%

Cà chua

35,000đ
50,000đ
Mua ngay